Szczegóły ogłoszenia

SZP-271-7/24

"Dostawa gazów medycznych technicznych i specjalnych, dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu medycznego oraz dzierżawa dwóch ramp tlenu medycznego butlowego i podtlenku azotu "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 175,3 2024.03.13 28

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 44,0 2024.03.20 21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 pdf 37,5 2024.03.21 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 69,5 2024.03.13 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 48,6 2024.03.20 25
Wyjaśnienie treści SWZ cz.2 doc 31,8 2024.03.21 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,1 2024.04.02 19
Informacja z otwarcia ofert doc 24,6 2024.04.02 20
SWZ aktualny docx 74,2 2024.03.21 21
zał. nr 7 - Oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu aktualny docx 19,2 2024.03.21 19
zał. nr 8 - Projekt umowy aktualny docx 41,2 2024.03.21 21

Pobierz wszystkie dokumenty