Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/15/2024

"Wymiana systemu PACS/VNA w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 80,3 2024.03.07 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 67,4 2024.03.07 29

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 25,2 2024.03.26 37
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna)-2 docx 24,6 2024.04.02 34
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna)-3 docx 22,2 2024.04.11 11
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna)-4 docx 26,5 2024.04.19 3

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ docx 23,8 2024.03.29 33
Wyjaśnienie treści SWZ -3 docx 23,6 2024.04.11 12
Wyjaśnienie treści SWZ -4 docx 33,5 2024.04.16 9
Wyjaśnienie treści SWZ -5 docx 47,9 2024.04.19 3
Wyjaśnienie treści SWZ-2 docx 279,2 2024.04.10 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o przekazaniu zmiany w treści ogłoszenia docx 19,9 2024.04.23 1
Nexus_HL7_PACS pdf 186,3 2024.04.16 9
Odwołanie pdf 287,4 2024.04.23 1
Odwołanie - CompuGroup Medical Polska pdf 501,6 2024.03.19 41
Odwołanie - Pixel Technology pdf 416,7 2024.03.19 45
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 100,5 2024.04.02 25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 4 pdf 80,7 2024.04.17 7
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -2 pdf 80,7 2024.04.10 14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -3 pdf 80,7 2024.04.16 9
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -5 pdf 81,1 2024.04.19 3
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 22,7 2024.04.10 15
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - 3 docx 23,0 2024.04.17 6
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - 4 docx 23,1 2024.04.19 3
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-2 docx 22,9 2024.04.16 10
Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania doc 26,8 2024.03.19 45
Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania II doc 27,0 2024.04.23 1
SOMED - Dokumentacja HL7_2024-01 pdf 5401,4 2024.04.16 9
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy doc 84,5 2024.03.07 61
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - modyfikacja z dnia 19.04.2024 docx 34,5 2024.04.19 4
zał. nr 10 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświad doc 29,9 2024.03.07 69
zał. nr 11 do SWZ - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,6 2024.03.07 53
zał. nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia docx 154,4 2024.03.07 64
zał. nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja docx 155,1 2024.03.27 35
zał. nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_Modyfikacja docx 153,1 2024.04.10 14
zał. nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_Modyfikacja_ z dnia 19.04.2024 docx 154,9 2024.04.19 3
zał. nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_Modyfikacja_II z dnia 16.04.20 docx 154,6 2024.04.16 9
zał. nr 3 do SWZ - JEDZ docx 68,6 2024.03.07 68
zał. nr 4 do SWZ - projekt umowy doc 286,0 2024.03.07 64
zał. nr 4 do SWZ - projekt umowy modyfikacja docx 79,0 2024.03.27 35
zał. nr 4 do SWZ - projekt umowy- modyfikacja docx 84,6 2024.04.10 15
zał. nr 4 do SWZ - projekt umowy- modyfikacja z dnia 16.04.2024 docx 85,0 2024.04.16 9
zał. nr 4 do SWZ - projekt umowy- modyfikacja z dnia 19.04.2024 docx 96,8 2024.04.19 2
zał. nr 4 a do umowy - Umowa RODO docx 85,4 2024.03.07 67
zał. nr 4 a do umowy - Umowa RODO - modyfikacja docx 99,2 2024.04.10 14
zał. nr 5 do SWZ - wykaz usług docx 23,6 2024.03.07 52
zał. nr 6 do SWZ - Wykaz osób doc 94,5 2024.03.07 62
zał. nr 6 do SWZ - Wykaz osób - modyfikacja doc 95,0 2024.04.10 13
zał. nr 7 do SWZ - Zobowiązanie innych podmiotów docx 27,5 2024.03.07 68
zał. nr 8 do SWZ - Ośw. o zatrudnieniu docx 27,5 2024.03.07 59
zał. nr 9 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wyk doc 33,7 2024.03.07 59

Pobierz wszystkie dokumenty