Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-68/24

"opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych - DE-dzp.272-68/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 102,2 2024.03.01 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 92,7 2024.03.01 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,5 2024.03.01 41
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 51,5 2024.03.01 42
Wzór formularza oferty - usługi doc 53,5 2024.03.01 46
Wzór umowy - usługi doc 134,5 2024.03.01 41
Zał. nr 1a -Kalkulacja cenowa doc 46,5 2024.03.01 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2024.03.01 43
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2024.04.05 20
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2024.04.05 18

Pobierz wszystkie dokumenty