Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/3/2024

"Wymiana węzłów cieplnych w budynku diagnostycznym filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 103,1 2024.02.28 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 65,9 2024.02.28 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 28,4 2024.04.04 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 27,0 2024.04.11 12
KosztSlepy Szpital Juraszow v1.01 ath 93,5 2024.02.28 48
Opis techniczny_część cieplno-technologiczna doc 6363,0 2024.02.28 54
Opis techniczny_instalacja elektryczna doc 137,5 2024.02.28 51
Projekt wykonawczy_część cieplno-technologiczna pdf 6345,2 2024.02.28 49
Projekt wykonawczy_Instalacja elektryczna pdf 1927,1 2024.02.28 50
Przedmiar Szpital Juraszow v1.01 pdf 686,5 2024.02.28 48
Przedmiar Szpital Juraszow v1.01 ath ath 93,5 2024.02.28 47
Rysunek nr 1_Plan sytuacyjny pdf 1689,4 2024.02.28 47
Rysunek nr 2_Schemat węzła cieplnego pdf 692,4 2024.02.28 49
Rysunek nr 3_Rzut pomieszczenia węzła cieplnego pdf 450,5 2024.02.28 47
Rysunek nr 4_ Rzut pomieszczenia_wytyczne budowlane pdf 518,6 2024.02.28 51
Rysunki _instalacja elektryczna dwg 6806,7 2024.02.28 53
Rysunki_część cieplno-technologiczna dwg 7871,7 2024.02.28 50
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pdf 601,9 2024.02.28 49
Sprostowanie wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 24,7 2024.04.04 13
strona tyt. docx 1896,0 2024.02.28 48
STRONA TYT. - ZBIÓR UZYSKANYCH DOKUM. TECHN. pdf 558,4 2024.02.28 45
Uzgodnienie projektowe_Veolia pdf 758,1 2024.02.28 47
Warunki techniczne_Veolia pdf 1273,7 2024.02.28 48
zał. nr 1 - formularz ofertowy docx 27,2 2024.02.28 45
zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia docx 17,0 2024.02.28 47
zał. nr 3 - JEDZ docx 68,5 2024.02.28 50
zał. nr 4 - wzór umowy docx 101,2 2024.02.28 44
zał. nr 5 - ośw. o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 34,0 2024.02.28 48
zał. nr 6 - zobowiązanie innych podmiotów docx 29,8 2024.02.28 49
zał. nr 7 - wykaz robót doc 42,5 2024.02.28 46
zał. nr 8 - wykaz osób docx 17,9 2024.02.28 47

Pobierz wszystkie dokumenty