Szczegóły ogłoszenia

PN/242/SM/5/24

"Dostawa sprzętu medycznego - część 1."

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024-OJS041-00119716-pl-ts pdf 246,0 2024.02.27 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 729,3 2024.02.27 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ pdf 544,2 2024.03.19 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 340,7 2024.03.28 26
Zmodyfikowane Arkusze cenowe (zmiana w pakiecie nr 6) - Załącznik do Formula xlsx 74,2 2024.03.19 33
Zmodyfikowany Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ docx 26,4 2024.03.19 32
Zmodyfikowany Wzór umowy - Załącznik nr 3 do SWZ doc 130,0 2024.03.19 31

Pobierz wszystkie dokumenty