Szczegóły ogłoszenia

BP.271.11.2024.BS

"Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem od 1 kwietnia 2024 r. do 31 października 2024 r. oraz od 1 kwietnia 2025 r. do 31 października 2025 r. - 4 części"

Gmina Śrem

                     

Brak dokumentów do pobrania