Szczegóły ogłoszenia

PIMMSWIA-2375/02/02/03/2024

"Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Bloku Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania