Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-47/24

"Usługa bieżącej konserwacji, czyszczenia i przeglądu sieci kanalizacyjnej na terenie AGH - DE-dzp.272-47/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 120,8 2024.02.09 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 287,0 2024.02.09 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kalkulacja cenowa - kanalizacja 2024 doc 65,5 2024.02.09 32
Kalkulacja_cenowa_MATERIAŁY_i_ROBOCIZNA xls 52,5 2024.02.09 33
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 42,0 2024.02.09 26
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 36,0 2024.02.09 21
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 42,0 2024.02.09 23
Wzór formularza oferty doc 30,0 2024.02.09 24
Wzór umowy - usługi kanalizacja doc 157,5 2024.02.09 22
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 41,0 2024.02.09 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2024.02.19 10
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2024.02.22 5

Pobierz wszystkie dokumenty