Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-43/24

"Dostawa 2 wag dla WIMiC - DE-dzp.272-43/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 106,5 2024.02.09 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 196,5 2024.02.09 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity_europejski_dokument_zamówienia(1) doc 238,5 2024.02.09 16
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej doc 41,5 2024.02.09 15
Oświadczenie_w_zakresie_podlegania_wykluczeniu_z_art._5K_rozporządzenia_Rady doc 51,0 2024.02.09 15
Wzór formularza oferty doc 51,5 2024.02.09 15
Wzór_umowy_-_dostawy doc 112,0 2024.02.09 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request(6) xml 245,5 2024.02.09 15
Odpowiedź na zapytania doc 34,0 2024.02.15 5

Pobierz wszystkie dokumenty