Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.2.2.2024

""Renowacja zabytkowych witraży w auli Budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie"."

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 08.02.2024 pdf 167,6 2024.02.08 24

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 20.02.2024 pdf 46,5 2024.02.20 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 75,2 2024.02.08 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1.1 Formularz ofertowy - roboty budowlane docx 41,2 2024.02.08 22
1.2 Formularz ofertowy - inspektor nadzoru docx 41,9 2024.02.08 23
10. Pozwolenie pdf 692,7 2024.02.08 24
11. Projekt budowlany zip 15182,6 2024.02.08 23
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 40,3 2024.02.08 22
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 33,9 2024.02.08 21
4. Wykaz robót budowlanych docx 32,8 2024.02.08 23
5. Wykaz osób docx 34,8 2024.02.08 26
6. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 36,4 2024.02.08 22
7. Projekty umów zip 100,3 2024.02.08 23
8. Kosztorys zip 182,0 2024.02.08 21
9. Decyzja pdf 1467,3 2024.02.08 23

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana treści SWZ zip 136,2 2024.02.20 7

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 32,1 2024.02.20 7

Pobierz wszystkie dokumenty