Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-58/24

"Dostawa wraz z uruchomieniem urządzenia dwuwiązkowego skaningowego mikroskopu elektronowego z działem jonów ksenonu i mikroskopem AFM - DE-dzp.272-58/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 87,7 2024.02.08 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 235,5 2024.02.08 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 59,0 2024.02.08 14
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 256,5 2024.02.08 14
Oświadczenia sankcyjne doc 59,0 2024.02.08 14
Wzór formularza oferty doc 55,5 2024.02.08 15
Wzór umowy-dostawy doc 132,0 2024.02.08 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (14) xml 135,9 2024.02.08 14

Pobierz wszystkie dokumenty