Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.2.2024

"Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Niepołomice oraz wykonanie poboczy przy asfaltowych drogach gminnych"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 176,5 2024.02.07 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 206,5 2024.02.07 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 120,0 2024.02.07 26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,8 2024.02.07 23
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28,3 2024.02.07 19
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 20,2 2024.02.07 24
Projket umowy doc 187,5 2024.02.07 28
Przedmiar robót docx 16,2 2024.02.07 38
STWIORB zadanie 1 i 2 pdf 385,0 2024.02.07 30
STWIORB zadanie 3 pdf 290,6 2024.02.07 34
Wykaz robót budowlanych doc 45,0 2024.02.07 28
Wykaz urządzeń doc 40,0 2024.02.07 23
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 20,2 2024.02.07 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 doc 20,4 2024.02.13 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,7 2024.02.23 7
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,1 2024.02.23 14

Pobierz wszystkie dokumenty