Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.2.3.2024

""Modernizacja Budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.""

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.02.2024 pdf 170,4 2024.02.07 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 87,6 2024.02.07 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1.1 Formularz ofertowy - roboty budowlane docx 41,6 2024.02.07 22
1.2 Formularz ofertowy - inspektor nadzoru docx 42,3 2024.02.07 23
10. Pozwolenie pdf 596,1 2024.02.07 23
11. projekt PZT_PAB_PT- klasa_hist ZSPT_Bojanowo pdf 35301,1 2024.02.07 29
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 40,1 2024.02.07 25
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 33,6 2024.02.07 21
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 36,7 2024.02.07 26
5. Wykaz robót budowlanych docx 32,7 2024.02.07 22
6. Wykaz osób docx 34,0 2024.02.07 23
7. Projekty umów zip 92,6 2024.02.07 26
8. Kosztorysy zip 677,7 2024.02.07 22
9. Decyzja pdf 705,2 2024.02.07 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 13.02.2024 docx 38,8 2024.02.13 15
Wyjaśnienie treści SWZ 15.02.2024 docx 38,6 2024.02.15 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 36,9 2024.02.22 7

Pobierz wszystkie dokumenty