Szczegóły ogłoszenia

PIMMSWIA-2375/02/02/01/2024

"Dostawa i wdrożenie klinicznego systemu informatycznego (CIS) dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz bloków operacyjnych PIM MSWIA "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania