Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-11/24

""Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu" "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 79,2 2024.02.06 23

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 33,8 2024.02.23 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Informacja dotycząca wizji lokalnej pdf 177,8 2024.02.16 11
III Informacja dotycząca wizji lokalnej pdf 177,8 2024.02.22 5
Informacja dotycząca wizji lokalnej pdf 176,9 2024.02.07 19
Rysunki 7z 1341,2 2024.02.23 4
SWZ pdf 647,9 2024.02.06 26
SWZ po zmianie_I pdf 649,0 2024.02.23 7
wyjaśnienia swz pdf 187,8 2024.02.23 4
Zał. 1a do formularza oferty doc 158,0 2024.02.06 26
Zał. 1_formularz oferty docx 56,7 2024.02.06 28
Zał. 3_wykaz robót budowlanych doc 47,5 2024.02.06 25
Zał. 4_wykaz osób doc 49,5 2024.02.06 27
Zał. 5a_oświadczenie Wykonawcy - art. 125 ust. 1 doc 133,0 2024.02.06 21
Zał. 5b_oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - art. 125 ust. 5 doc 131,0 2024.02.06 25
Zał. 6_oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających doc 133,5 2024.02.06 23
Zał. 7_PPU pdf 340,3 2024.02.06 27
Zał. Nr 8 _Pozwol konserwat- Bud. gosp. zip 6199,3 2024.02.06 28
Zał.2 _dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót 7z 18220,3 2024.02.06 24
zmiana SWZ pdf 188,1 2024.02.23 7

Pobierz wszystkie dokumenty