Szczegóły ogłoszenia

17/2024

"Dostawa aparatów do znieczuleń - 3 komplety"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 22,0 2024.02.06 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 67,5 2024.02.06 5

Pobierz wszystkie dokumenty