Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-09/24

"Sukcesywna dostawa mrożonek"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 87,9 2024.02.02 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 496,0 2024.02.02 16
Wyjaśnienia pdf 178,8 2024.02.22 3
Zał_1 do SWZ - formularz oferty doc 187,0 2024.02.02 16
Zał_2_do SWZ - formularz cenowy xlsx 22,0 2024.02.02 16
Zał_3_do SWZ - JEDZ xml 78,6 2024.02.02 16
Zał_4_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wykluczenia art. 5k docx 46,0 2024.02.02 15
Zał_5_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx 43,9 2024.02.02 16
Zał_6_ do SWZ - informacja grupa kapitałowa docx 43,7 2024.02.02 15
Zał_7_do SWZ - oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających docx 45,2 2024.02.02 16
Zał_8 do SWZ-PPU pdf 300,3 2024.02.02 15

Pobierz wszystkie dokumenty