Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.3.2024.ŁZ

"Przebudowa pomieszczeń nr 307 i 308 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki przy ul. Armii Krajowej 21"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 68,1 2024.02.01 35

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 38,7 2024.02.09 17
Informacja o zmianach2 (procedura uproszczona) pdf 34,3 2024.02.13 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 83,8 2024.02.01 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,7 2024.02.01 26
Przebudowa pomieszczeń 307 i 308 na WIMiI przy ul. Armii Krajowej 21 zip 2697,6 2024.02.01 44
Wzór oferty na roboty budowlane docx 22,2 2024.02.01 27
Wzór umowy na roboty budowlane doc 179,0 2024.02.01 27

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ przedłużenie terminu składania ofert(procedura uproszczona) docx 42,2 2024.02.13 12

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert (procedura uproszczona) docx 39,2 2024.02.09 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
307-308_przedmiar ATH 39,2 2024.02.09 22
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 40,4 2024.02.26 7
Informacja z otwarcia ofert doc 40,7 2024.02.26 8
uzupełnione strony projektu technicznego pdf 233,1 2024.02.13 12

Pobierz wszystkie dokumenty