Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.1.2024.ŁZ

"Przebudowa pomieszczeń nr A6 i PKM9 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki przy ul. Dąbrowskiego 73"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 68,1 2024.02.01 39

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 38,2 2024.02.09 18
Informacja o zmianach2 (procedura uproszczona) pdf 34,3 2024.02.13 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 83,0 2024.02.01 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,5 2024.02.01 30
Przebudowa pomieszczeń A6 i PKM9 na WIMiI przy ul. Armii Krajowej 21 zip 5645,1 2024.02.01 47
Wzór oferty na roboty budowlane docx 22,0 2024.02.01 32
Wzór umowy na roboty budowlane doc 179,5 2024.02.01 28

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
A6_PKM9-zm_A6_B_przedm (2) ATH 43,3 2024.02.09 20
A6_PKM9-zm_PKM9_przedm ATH 46,3 2024.02.09 18
A6_PKM9-zm_pomA6_A_przedmiar (1) ATH 48,3 2024.02.09 18
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 40,4 2024.02.26 7
Informacja z otwarcia ofert doc 40,8 2024.02.26 12
uzupełnione strony projektu technicznego pdf 227,3 2024.02.13 16

Pobierz wszystkie dokumenty