Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-6/24

"Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, w tym niebezpiecznych"

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

                     

Brak dokumentów do pobrania