Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-6-2024

"Zakup fakoemulsyfikatora z funkcją witrektomii wraz z zestawami operacyjnymi oraz nożem do witrektomii przedniej - II"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania