Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-A-22/24

"Sukcesywna dostawa koszy pedałowych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 279,4 2024.01.31 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 181,6 2024.02.08 16
Wynik strona pdf 206,7 2024.02.12 7
Zał nr 2 - Formularz cenowy xlsx 14,6 2024.01.31 18
Zał nr 3- wzór Umowy pdf 223,4 2024.01.31 18
Zał. nr 1 - formularz ofertowy docx 27,7 2024.01.31 18

Pobierz wszystkie dokumenty