Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-40/24

"specjalistyczne usługi sprzątania Basenu AGH - DE-dzp.272-40/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 93,8 2024.01.31 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawy i usługi docx 116,0 2024.01.31 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,5 2024.01.31 21
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 237,5 2024.01.31 22
Oświadczenia sankcyjne doc 47,0 2024.01.31 23
Oświadczenia sankcyjne podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,0 2024.01.31 22
Wykaz_narzędzi doc 41,5 2024.01.31 22
Wykaz_zrealizowanych__usług doc 44,5 2024.01.31 22
Wzór formularza oferty doc 56,0 2024.01.31 21
Wzór_umowy_-_usługi doc 132,0 2024.01.31 22
zał. nr 8- mapa sytuacyjna PDF 363,9 2024.01.31 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2024.01.31 22

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 20,3 2024.02.13 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (13) xml 136,0 2024.01.31 21
NOWY Wzór_umowy doc 133,0 2024.02.13 10

Pobierz wszystkie dokumenty