Szczegóły ogłoszenia

PIMMSWIA-2375/15/01/02/2024

"Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego do zabiegów otolaryngologicznych i okulistycznych"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania