Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-7-2024

"Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów Szpitala i jego terenu"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania