Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-28/24

"Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 107,7 2024.01.29 673

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 107,9 2024.02.23 363

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 464,0 2024.01.29 741

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,5 2024.01.29 207
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 234,5 2024.01.29 208
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2024.01.29 227
Oświadczenia sankcyjne doc 47,0 2024.01.29 207
Oświadczenia sankcyjne podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,0 2024.01.29 195
Wzor umowy docx 105,4 2024.01.29 298
Wzór formularza oferty doc 59,5 2024.01.29 265
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,0 2024.01.29 222
Zał. A do dokumentu gwarancyjnego doc 86,0 2024.01.29 234
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2024.01.29 211

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (2) doc 192,5 2024.02.28 326
Powiadomienie o zmianach SWZ (3) doc 190,0 2024.03.12 206
Powiadomienie o zmianach SWZ (4) doc 177,5 2024.03.14 343
Powiadomienie o zmianach SWZ (5) doc 169,5 2024.03.21 201
Powiadomienie o zmianach SWZ (6) doc 290,5 2024.03.28 200
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 164,5 2024.02.23 321
SPROSTOWANIE do odpowiedzi nr 10, 29, 54 w (51-33) i nr 4 w (53-48) doc 234,5 2024.03.28 197
Zmiana w Powiadomieniu o zmianach SWZ (6) w zakresie pkt 2 doc 176,0 2024.04.04 166

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Uzupełnienie odpowiedzi nr 3), 6), 8), 11), 12) w wyjaśnieniach treści SWZ (17-11) doc 240,5 2024.04.04 168
Uzupełnienie odpowiedzi nr 5) i nr 9) w wyjaśnieniach treści SWZ (8-2) doc 230,5 2024.04.04 153
Uzupełnienie odpowiedzi nr 6) w wyjaśnieniach treści SWZ (66-55) doc 233,0 2024.04.04 149
Uzupełnienie odpowiedzi nr 69), 70), 79) w wyjaśnieniach treści SWZ (58-34) doc 235,5 2024.04.04 149
Uzupełnienie odpowiedzi nr 8) i 39) w wyjaśnieniach treści SWZ (36-21) doc 234,0 2024.04.04 154
Wyjaśnienia treści SWZ (35-30) doc 230,5 2024.03.14 241
Wyjaśnienia treści SWZ (36-21) doc 2243,0 2024.03.15 239
Wyjaśnienia treści SWZ (41-27) doc 230,0 2024.03.20 195
Wyjaśnienia treści SWZ (42-39) doc 230,0 2024.03.20 200
Wyjaśnienia treści SWZ (43-37) doc 238,0 2024.03.20 190
Wyjaśnienia treści SWZ (44-46) doc 232,5 2024.03.21 187
Wyjaśnienia treści SWZ (5-1) doc 228,5 2024.02.27 331
Wyjaśnienia treści SWZ (6-3) doc 232,5 2024.03.01 258
Wyjaśnienie treści SWZ (10-9) doc 166,5 2024.02.28 270
Wyjaśnienie treści SWZ (11-26) doc 177,5 2024.02.28 264
Wyjaśnienie treści SWZ (12-41) doc 212,0 2024.02.29 239
Wyjaśnienie treści SWZ (13-49) doc 162,0 2024.02.29 254
Wyjaśnienie treści SWZ (14-5) doc 166,5 2024.03.01 246
Wyjaśnienie treści SWZ (15-14) doc 163,5 2024.03.01 258
Wyjaśnienie treści SWZ (16-8) doc 163,0 2024.03.01 278
Wyjaśnienie treści SWZ (17-11) doc 186,5 2024.03.05 250
Wyjaśnienie treści SWZ (18-60) doc 171,0 2024.03.06 234
Wyjaśnienie treści SWZ (19) doc 162,5 2024.03.07 246
Wyjaśnienie treści SWZ (20-13) doc 165,5 2024.03.11 263
Wyjaśnienie treści SWZ (21-4) doc 165,5 2024.03.07 279
Wyjaśnienie treści SWZ (22-16) doc 160,5 2024.03.07 232
Wyjaśnienie treści SWZ (23-15) doc 168,5 2024.03.07 223
Wyjaśnienie treści SWZ (24-20) doc 172,0 2024.03.07 227
Wyjaśnienie treści SWZ (28-40) doc 172,5 2024.03.12 205
Wyjaśnienie treści SWZ (29-42) doc 173,5 2024.03.12 206
Wyjaśnienie treści SWZ (30-44) doc 163,0 2024.03.12 209
Wyjaśnienie treści SWZ (31-53) doc 206,5 2024.03.12 211
Wyjaśnienie treści SWZ (32-17) doc 162,5 2024.03.13 213
Wyjaśnienie treści SWZ (33-22) doc 197,5 2024.03.13 218
Wyjaśnienie treści SWZ (34-47) doc 162,0 2024.03.13 211
Wyjaśnienie treści SWZ (47-24) doc 299,5 2024.03.25 168
Wyjaśnienie treści SWZ (48-19) doc 167,0 2024.03.25 169
Wyjaśnienie treści SWZ (49-43) doc 226,0 2024.03.25 150
Wyjaśnienie treści SWZ (51-33) doc 1081,5 2024.03.27 165
Wyjaśnienie treści SWZ (52-36) doc 245,0 2024.03.28 127
Wyjaśnienie treści SWZ (53-48) doc 285,5 2024.03.27 157
Wyjaśnienie treści SWZ (54-51) doc 170,0 2024.03.27 164
Wyjaśnienie treści SWZ (55-52) doc 176,5 2024.03.28 182
Wyjaśnienie treści SWZ (56-54) doc 173,0 2024.03.28 151
Wyjaśnienie treści SWZ (57-57) doc 391,5 2024.03.27 175
Wyjaśnienie treści SWZ (58-34) doc 1115,5 2024.03.28 150
Wyjaśnienie treści SWZ (59-29) doc 195,0 2024.03.28 137
Wyjaśnienie treści SWZ (64-31) doc 203,5 2024.03.28 133
Wyjaśnienie treści SWZ (65-45) doc 176,5 2024.03.28 144
Wyjaśnienie treści SWZ (66-55) doc 174,5 2024.03.28 135
Wyjaśnienie treści SWZ (8-2) doc 168,0 2024.02.28 265
Wyjaśnienie treści SWZ (9) doc 161,5 2024.02.28 260
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 164,0 2024.02.23 327
Wyjaśnienie treści SWZ (2-12) doc 146,6 2024.02.23 317
Wyjaśnienie treści SWZ (25-58) Zmiany doc 176,5 2024.03.08 231
Wyjaśnienie treści SWZ (26-6) doc 172,5 2024.03.11 262
Wyjaśnienie treści SWZ (27-7) docx 7383,3 2024.03.11 228
Wyjaśnienie treści SWZ (3-18) doc 141,8 2024.02.23 322
Wyjaśnienie treści SWZ (37-6) uzupełnienie odpowiedzi 2 i 9 do (26-6) doc 296,5 2024.03.15 214
Wyjaśnienie treści SWZ (38-7) uzupełnienie odpowiedzi 8, korekta odpowiedzi doc 781,5 2024.03.19 192
Wyjaśnienie treści SWZ (39-25) doc 239,5 2024.03.19 198
Wyjaśnienie treści SWZ (4-23) doc 144,5 2024.02.23 318
Wyjaśnienie treści SWZ (40-35) doc 165,5 2024.03.20 198
Wyjaśnienie treści SWZ (45-21) uzupełnienie odpowiedzi 38 do (36-21) doc 161,0 2024.03.22 156
Wyjaśnienie treści SWZ (46-32) doc 326,0 2024.03.22 174
Wyjaśnienie treści SWZ (50-22) uzupełnienie odpowiedzi 6 do (33-22) doc 161,5 2024.03.27 158
Wyjaśnienie treści SWZ (60-59) doc 180,0 2024.03.28 142
Wyjaśnienie treści SWZ (61-28) doc 219,0 2024.03.28 129
Wyjaśnienie treści SWZ (62-38) doc 268,0 2024.03.28 154
Wyjaśnienie treści SWZ (63-56) doc 184,0 2024.03.28 134
Wyjaśnienie treści SWZ (67-33) uzupełnienie odpowiedzi 51, do wyjaśnień (51 doc 161,5 2024.03.28 144
Wyjaśnienie treści SWZ (68-50) doc 249,0 2024.04.04 164
Wyjaśnienie treści SWZ (7-10) doc 165,5 2024.02.28 292
Zmiana odpowiedzi nr 2) w wyjaśnieniach treści SWZ (35-30) doc 228,5 2024.03.15 228

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dodatkowa wizja lokalna doc 161,5 2024.03.21 177
espd-request (12) xml 138,1 2024.01.29 356
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,6 2024.04.12 347
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2024.04.12 559
odwołanie do Prezesa KIO.T pdf 1263,9 2024.02.09 462
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 107,9 2024.02.28 215
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 pdf 108,0 2024.03.06 222
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 pdf 108,0 2024.03.11 177
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5 pdf 108,0 2024.03.21 175
PORR S.A. - 2024 AGH odwołanie 2024.02.08-sig-sig pdf 593,0 2024.02.08 376
PORR S.A. - odpis_aktualny_26184_1707391157882 pdf 81,9 2024.02.08 237
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - 3 doc 34,0 2024.03.21 210
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura pełna) doc 21,6 2024.02.23 285
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 - wyjaśnienia SWZ (procedura pełna) doc 21,3 2024.03.11 218
Rys 1 Loklaizacja złącza elektrycznego i kontenerów jpg 451,2 2024.03.15 178
Rys 2 Fragment PZT złącze elektryczne_kontenery_stacja trafo-1 pdf 1763,1 2024.03.15 177
Sprostowanie do powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 33,0 2024.02.26 254
Ujednolicony Wzor umowy doc 344,0 2024.03.28 121
wzór oświadczenia Podwykonawcy_dostawcy doc 44,5 2024.02.23 194
zawiadomienie o wpłynięciu odwołania doc 225,0 2024.02.08 300
zawiadomienie o wpłynięciu odwołania (2) doc 225,0 2024.02.09 307
Zmiana odpowiedzi nr 6) w wyjaśnieniach treści SWZ (47-24) doc 230,5 2024.03.28 147

Pobierz wszystkie dokumenty