Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-28/24

"Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 107,7 2024.01.29 280

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 107,9 2024.02.23 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 464,0 2024.01.29 377

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,5 2024.01.29 70
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 234,5 2024.01.29 62
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2024.01.29 79
Oświadczenia sankcyjne doc 47,0 2024.01.29 71
Oświadczenia sankcyjne podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,0 2024.01.29 62
Wzor umowy docx 105,4 2024.01.29 111
Wzór formularza oferty doc 59,5 2024.01.29 105
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,0 2024.01.29 74
Zał. A do dokumentu gwarancyjnego doc 86,0 2024.01.29 75
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2024.01.29 78

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 164,5 2024.02.23 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 164,0 2024.02.23 69
Wyjaśnienie treści SWZ (2-12) doc 146,6 2024.02.23 67
Wyjaśnienie treści SWZ (3-18) doc 141,8 2024.02.23 65
Wyjaśnienie treści SWZ (4-23) doc 144,5 2024.02.23 66

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty