Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-4/24

"Dostawa osprzętu elektrycznego na potrzeby Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 108,0 2024.01.26 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 62,0 2024.01.26 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (2) doc 33,5 2024.02.05 12
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2024.01.26 17
Wzór formularza oferty doc 28,0 2024.01.26 18
Wzór umowy - dostawy doc 49,2 2024.01.26 17
zalacznik_1a xlsx 26,8 2024.01.26 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2024.02.05 15

Pobierz wszystkie dokumenty