Szczegóły ogłoszenia

CRZP/14/2024/AZP

"Upominki reklamowe - torby papierowe"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 115,2 2024.01.25 16

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,7 2024.02.01 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 341,2 2024.01.25 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 271,3 2024.01.25 14
2_Kalkulacja ceny xlsx 12,5 2024.01.25 11
3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,4 2024.01.25 12
4_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłankach wykluczenia doc 22,5 2024.01.25 11
5_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 337,3 2024.01.25 13
6_Wzór umowy doc 79,0 2024.01.25 11

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 pdf 306,9 2024.02.01 9

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 298,3 2024.02.01 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 650,6 2024.02.06 8

Pobierz wszystkie dokumenty