Szczegóły ogłoszenia

PIM-SK-2375/6/24

"Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej."

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania