Szczegóły ogłoszenia

CRZP/10/2024/AZP

"Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 141,4 2024.01.22 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 628,0 2024.01.22 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór_oferty doc 321,5 2024.01.22 16
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 64,0 2024.01.22 20
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 91,0 2024.01.22 17
4_Wykaz_osób doc 22,2 2024.01.22 17
5_Wykaz_usług doc 63,5 2024.01.22 17
6_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 101,3 2024.01.22 20
7_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 43,0 2024.01.22 17
7_Wzór umowy-konserwacja doc 132,5 2024.01.22 20
8_Formularz przedmiotowo xlsx 14,6 2024.01.22 17

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 279,3 2024.01.25 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 573,4 2024.01.30 10

Pobierz wszystkie dokumenty