Szczegóły ogłoszenia

PN/242/21/L/23

"Dostawa produktów leczniczych z programów lekowych, chemioterapii i innych."

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024-OJS006-013862-pl pdf 1730,5 2024.01.09 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 754,8 2024.01.09 24

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ pdf 376,2 2024.01.31 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 337,9 2024.02.08 28
Zmodyfikawny Wzór umowy - Załącznik nr 3 do SWZ docx 48,1 2024.01.31 26
Zmodyfikowany Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ. docx 26,5 2024.01.31 25

Pobierz wszystkie dokumenty