Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-458/23

"dostawa stacji roboczej do prowadzenia obliczeń naukowych (komputer stacjonarny) dla WIMiC - KC-zp.272-458/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,9 2023.09.15 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 66,9 2023.09.15 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,3 2023.09.15 7
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 66,6 2023.09.15 7
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,9 2023.09.15 7
Wzór formularza oferty docx 27,8 2023.09.15 7
Wzór umowy - dostawy docx 42,3 2023.09.15 8

Pobierz wszystkie dokumenty