Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-535/23

"dostawa 3 monitorów wielkoformatowych wraz ze stojakami, 1 ekranu projekcyjnego i 7 sz. projektorów wraz z oprzyrządowaniem dla WGGiOŚ - KC-zp.272-535/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 120,3 2023.09.15 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,8 2023.09.15 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,3 2023.09.15 12
Jednolity_europejski_dokument_zamówienia doc 240,5 2023.09.15 13
Wzór formularza oferty doc 26,2 2023.09.15 13
Wzór umowy - dostawy doc 39,0 2023.09.15 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (2) xml 135,8 2023.09.15 13

Pobierz wszystkie dokumenty