Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-535/23

"dostawa 3 monitorów wielkoformatowych wraz ze stojakami, 1 ekranu projekcyjnego i 7 sz. projektorów wraz z oprzyrządowaniem dla WGGiOŚ - KC-zp.272-535/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 120,3 2023.09.15 134

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 65,5 2023.09.26 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,8 2023.09.15 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,3 2023.09.15 124
Jednolity_europejski_dokument_zamówienia doc 240,5 2023.09.15 128
Wzór formularza oferty doc 26,2 2023.09.15 128
Wzór umowy - dostawy doc 39,0 2023.09.15 125

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 24,5 2023.09.26 119

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 23,8 2023.09.26 120
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 30,8 2023.10.05 114

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (2) xml 135,8 2023.09.15 126
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,4 2023.10.12 97
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2023.10.13 111

Pobierz wszystkie dokumenty