Szczegóły ogłoszenia

106/2023

"Dostawy sukcesywne środków dezynfekcyjnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 52,3 2023.09.15 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 75,3 2023.09.15 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,5 2023.09.15 12
Formularz cenowy xlsx 45,8 2023.09.15 18
Formularz oferty xlsx 15,3 2023.09.15 12
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,5 2023.09.15 12
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 29,9 2023.09.15 12
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32,3 2023.09.15 12
projekt umowy docx 550,9 2023.09.15 12
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2023.09.15 12
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,4 2023.09.15 12

Pobierz wszystkie dokumenty