Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-495/23

"Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku DS17 Arkadia przy ul. Tokarskiego 6 w Krakowie na pomieszczenia socjalne - KC-zp.272-495/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 122,8 2023.09.15 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 275,0 2023.09.15 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2023.09.15 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 42,0 2023.09.15 13
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2023.09.15 12
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,0 2023.09.15 12
Wzór formularza oferty doc 30,1 2023.09.15 13
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 46,0 2023.09.15 13
wzór umowy-adpatacja pomieszczeń w DS17 doc 281,5 2023.09.15 18
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2023.09.15 14

Pobierz wszystkie dokumenty