Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-518/23

"Dostawa 11 szt. komputerów stacjonarnych / jednostek centralnych na potrzeby WGGiOŚ"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 36,1 2023.09.15 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 67,9 2023.09.15 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,5 2023.09.15 12
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,6 2023.09.15 12
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 49,0 2023.09.15 12
Wzór formularza oferty doc 30,9 2023.09.15 13
Wzór umowy - dostawy doc 43,3 2023.09.15 12

Pobierz wszystkie dokumenty