Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-541/23

"dostawa urządzeń sieciowych w ramach rozbudowy infrastruktury sieciowej uczelni - KC-zp.272-541/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 165,1 2023.09.15 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 126,7 2023.09.15 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 64,4 2023.09.15 14
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 107,4 2023.09.15 15
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 66,6 2023.09.15 15
Wzór formularza oferty doc 74,1 2023.09.15 18
Wzór umowy - dostawy doc 85,6 2023.09.15 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 258,3 2023.09.20 3

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 130,5 2023.09.15 18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 66,0 2023.09.20 2

Pobierz wszystkie dokumenty