Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-483/23

"Dostawa 15 szt. komputerów stacjonarnych do systemu zdalnego monitoringu procesu użytkowania systemu transportowego (konfiguracja A) oraz 2 szt. komputerów PC z grafiką RTX specjalnego dla systemu VR (konfiguracja B) na potrzeby WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 33,6 2023.09.15 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 414,3 2023.09.15 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 365,8 2023.09.15 130
Espd-request KC-zp.272-483-23 xml 138,5 2023.09.15 131
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 371,0 2023.10.12 101
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,7 2023.09.15 131
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 390,5 2023.09.15 136
Wzór formularza oferty doc 367,3 2023.09.15 132
Wzór umowy - dostawy doc 382,5 2023.09.15 132

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 359,5 2023.10.12 101

Pobierz wszystkie dokumenty