Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-513/23

"dostawa 1 szt. laptopa dla WEAIiIB AGH - KC-zp.272-513/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 118,7 2023.09.15 138

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 72,9 2023.09.15 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,5 2023.09.15 133
Oświadczenie_w_zakresie_podlegania_wykluczeniu_z_art._5K_rozporządzenia_Rady docx 22,4 2023.09.15 129
Wzór formularza oferty - dostawy docx 23,3 2023.09.15 138
Wzór umowy - dostawy docx 45,7 2023.09.15 128

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2023.09.15 129
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2023.10.12 105
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2023.10.12 103

Pobierz wszystkie dokumenty