Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-504/23

"Dostawa 6 szt. przełączników sieciowych (switchy) - KC-zp. 272-504/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 119,4 2023.09.15 156

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (procedura pełna) pdf 64,4 2023.10.04 129

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 75,2 2023.09.15 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2023.09.15 150
JEDZ docx 74,0 2023.09.15 147
NOWY Wzór_umowy doc 150,0 2023.10.02 129
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 49,0 2023.09.15 150
Wzór formularza oferty docx 29,4 2023.09.15 149
Wzór_umowy doc 150,5 2023.09.15 142

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 23,8 2023.10.04 131

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ doc 26,4 2023.10.02 133

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2023.10.12 122
Informacja o zmianie ogłoszenia DZUUE docx 139,9 2023.10.02 127
Informacja z otwarcia ofert docx 24,4 2023.10.12 121

Pobierz wszystkie dokumenty