Szczegóły ogłoszenia

FER.271.15.2023

"Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny (dokończenie cz.2)"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 68,5 2023.09.14 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 62,6 2023.09.14 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa.zip.001 001 78125,0 2023.09.14 57
dokumentacja projektowa.zip.002 002 70670,6 2023.09.14 62
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,0 2023.09.14 56
formularz ofertowy doc 52,0 2023.09.14 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,1 2023.09.14 54
projekt umowy docx 46,1 2023.09.14 54
przedmiary robót zip 2229,9 2023.09.14 55
specyfikacje techniczne zip 5711,7 2023.09.14 59
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,8 2023.09.14 54

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,1 2023.09.22 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu-zmiana 1 pdf 39,9 2023.09.22 45

Pobierz wszystkie dokumenty