Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-55/23

"Adaptacja pomieszczeń pracowni akceleratorowej wraz z niezbędnymi opracowaniami projektowymi"

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

                     

Brak dokumentów do pobrania