Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-523/23

"Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku C-5 i C-6 AGH w Krakowie - KC-zp.272-523/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 120,8 2023.09.13 169

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 38,7 2023.09.13 137

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 263,5 2023.09.13 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2023.09.13 126
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 42,0 2023.09.13 128
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2023.09.13 127
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,0 2023.09.13 128
Wzor_umowy_na_roboty_budowlane_RBMh-7_(umowy-do-6m-cy-z-harmonogramem) docx 88,9 2023.09.13 128
Wzór formularza oferty doc 31,1 2023.09.13 143
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 46,0 2023.09.13 126
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2023.09.13 131

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ doc 24,2 2023.09.15 160
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ 2 doc 24,7 2023.09.26 125

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,5 2023.09.29 136
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2023.10.02 131
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 38,6 2023.09.15 144
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 22,5 2023.09.15 153

Pobierz wszystkie dokumenty