Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-523/23

"Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku C-5 i C-6 AGH w Krakowie - KC-zp.272-523/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 120,8 2023.09.13 51

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 38,7 2023.09.13 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 263,5 2023.09.13 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2023.09.13 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 42,0 2023.09.13 14
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2023.09.13 15
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,0 2023.09.13 14
Wzor_umowy_na_roboty_budowlane_RBMh-7_(umowy-do-6m-cy-z-harmonogramem) docx 88,9 2023.09.13 15
Wzór formularza oferty doc 31,1 2023.09.13 15
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 46,0 2023.09.13 14
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2023.09.13 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ doc 24,2 2023.09.15 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 38,6 2023.09.15 31
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 22,5 2023.09.15 31

Pobierz wszystkie dokumenty