Szczegóły ogłoszenia

PIMMSWIA-2375/22/08/05/2023

"Zadanie 1. Zakup i sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków 18F-FDG ( fluorodeoxyglukozy), 18F-Choliny i 18F-FET. Zadanie 2.. Zakup i dostawa generatora Ga/Ge (galowo-germanowego). "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania