Szczegóły ogłoszenia

PIMMSWIA-2375/04/09/01/2023

"Zakup sprzętu i aparatury w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania