Szczegóły ogłoszenia

FER.271.14.2023

"Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny (dokończenie - część robót) "

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 68,8 2023.09.12 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 60,6 2023.09.12 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2023.09.12 57
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,6 2023.09.12 58
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28,1 2023.09.12 56
załącznik nr 5 formularz ofertowy doc 56,0 2023.09.12 57
załącznik nr 6 projekt umowy docx 38,2 2023.09.12 60
załącznik nr 7 Projekt drogi całość zip 30359,7 2023.09.12 62
załącznik nr 8 Dodatkowy przepust zip 10837,2 2023.09.12 57
załącznik nr 9 Przedmiar robót pdf 404,9 2023.09.12 57
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,6 2023.09.12 56

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 18,8 2023.09.14 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,7 2023.09.27 47
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 18,3 2023.09.27 47
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1-projekt umowy(zmiana 14.09.2023) docx 38,5 2023.09.14 56

Pobierz wszystkie dokumenty