Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-437/23

"Dostawa 150 szt. krzeseł o szerokości do 50 cm na potrzeby Miasteczka Studenckiego AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 35,1 2023.09.12 118

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 149,1 2023.09.12 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,3 2023.09.12 114
Espd-request KC-zp.272-437-23 xml 138,1 2023.09.12 109
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 34,0 2023.10.09 91
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,5 2023.09.12 116
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 49,0 2023.09.12 124
Wzór formularza oferty doc 29,9 2023.09.12 114
Wzór umowy - dostawy doc 40,9 2023.09.12 115

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2023.10.09 89

Pobierz wszystkie dokumenty