Szczegóły ogłoszenia

FER.271.12.2023

"Remont drogi gminnej nr 200635K Ołpiny-Pustki na odcinku I - w km od 0+017,00 do 0+310,00 na odcinku II - w km od 0+940,00 do 1+366,00 w miejscowości Ołpiny, Gmina Szerzyny"

Gmina Szerzyny

                     

Brak dokumentów do pobrania