Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-497/23

"Dostawa profilometru - KC-zp. 272-497/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 497 pdf 119,6 2023.09.11 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 76,5 2023.09.11 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2023.09.11 15
JEDZ docx 73,9 2023.09.11 13
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 48,5 2023.09.11 13
Wzór formularza oferty docx 28,7 2023.09.11 17
Wzór_umowy doc 144,0 2023.09.11 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (6) xml 135,6 2023.09.11 13

Pobierz wszystkie dokumenty