Szczegóły ogłoszenia

FER.271.10.2023

"Remont drogi gminnej Ołpiny - Cmentarz Wojenny nr 200646 K w miejscowości Ołpiny w km 0+000 - 0+300 i 0+600 - 1+040"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 61,9 2023.09.08 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - droga Ołpiny Cmentarz doc 57,2 2023.09.08 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,8 2023.09.08 18
załącznik nr 2 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2023.09.08 14
załącznik nr 3 formularz ofertowy doc 50,0 2023.09.08 14
załącznik nr 4 projekt umowy docx 37,3 2023.09.08 14
załącznik nr 5 przedmiar robót pdf 464,3 2023.09.08 13
załącznik nr 6 mapa pdf 5185,6 2023.09.08 14

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 18,5 2023.09.13 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 - STWiORB1 pdf 305,7 2023.09.13 4
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 - STWiORB2 pdf 5607,2 2023.09.13 4

Pobierz wszystkie dokumenty